Død over doughnuts!

Dine medarbejdere er dit firma! Sådan siges det – og sådan er det. De fleste virksomhedsejere har et stort ønske om glade medarbejdere, der trives – det har en altoverskyggende betydning hvad effektivitet, kvalitet, konstruktivitet og kreativitet angår.  Der findes mange tiltag, der kan få glæden hos staben til at …