Det er vigtigt at vedligeholde din kloak. Nogle gange sker dog uforudsigelige ting, og så står du pludselig og har brug for en kloakmester. Der kan du evt. tjekke https://www.poul-jensen.dk/vi-udfoerer/kloakarbejde/ ud. Du kan nemlig godt selv vedligeholde din kloak, så der ikke kommer skader, men det øjeblik skaden er sket, er du nødt til at tilkalde en professionel.

Derfor er det en rigtig god ide, at være ekstra opmærksom på at sørge godt for din kloak og dine rør, da andet kan blive en dyr fornøjelse.

Hvad kan du gøre selv?

Du kan gøre en række ting selv. En af de ting er at sørge for at rense dine gulvafløb. Du ved det sikkert godt selv, men især badeværelset er et sted, hvor der samler sig hår og sæberester, hvilket kan stoppe afløbet. Mange ting siger lidt sig selv faktisk, du bør f.eks. heler ikke smide hygiejnebind eller bleer ud i toilettet. Så brug din sunde fornuft, og så kommer du tit ret langt.

Derudover kan du selv rense dine brønde. Der vil i efteråret tit komme visne blade ned i dem, der vil måske komme sand i dem osv. Sørg derfor for at rense dem minimum en gang om året, og tjek evt. på dem, hvis der bliver varslet om skybrud.

Hvad gør du, hvis du ser rotter?

Det er ikke unormalt at støde på rotter, men det er langt fra optimalt. Rottegener skyldes oftest fejl i kloak systemet. Det kan være, når rørene ikke er tilpasset ordenligt, eller hvis noget har presset samlingerne i kloakledningen fra hinanden. 

Der er ikke krav om, at du skal installere rottespærrer i din kloak, men hvis du ser en rotte, eller har mistanke om rotter, kan det være en fordel at gøre. Uanset hvad, skal du anmelde det til kommunen, som derefter er forpligtet til at sende en rottebekæmper ud for at se på det.